Övriga tjänster

Driftlarm
I samtliga inbrottslarmsystem går det att tillföra en enklare version av driftlarm.

Ett driftlarm kan bestå av många olika typer av detektorer så som värmelarm, fukt-/ vätskelarm. Detta används vanligtvis i server rum eller serverhallar, arkivrum, vinkällare m.m. Det kan även ta in summalarmer ifrån kyl- och värme anläggningar, pumpar, motorskydd nivåvakter m.m.

Vi samarbetar med Ahlsell:
Bandit Sverige AB, Nokas, CA Kassaskåpshuset, Copiax, Dualtech, Elektroskandia, Hellmertz, Inferno, MilSec, Multicom Security, Safetel, Siemens, Sell Power, Skygd, Solar, SRT, Swanssons Telemekanik, T.N Assistans med flera.

Personlarm
Personlarm är ett hjälpmedel för personer med utsatta positioner och med riskfylld verksamhet såsom exempelvis ensamarbetare, skogsarbetare och socialarbetare kan med denna tjänst snabbt få hjälp i en nödsituation.Med ett tryck på larmknappen får operatören information om vem den nödställde är, vilken position han eller hon har samt behovet av hjälp.
Utöver personens identitet kan annan information om t.ex. arbetsgivare, kontaktpersoner, behov av speciella mediciner etc. lagras och läggas ut på larmdatorns bildskärm. På så vis kan hjälppersonal komma bättre förberedd.
När ett larm utlöses kopplas omedelbart en förbindelse upp med aktuell larmcentral. Via GPS och/eller GSM positionering kan operatören se vem som larmat och var den larmande befinner sig.
Beroende på händelsens art och individuell larmplan ser larmcentralen till att snabbt larma ut rätt hjälpinsatser t.ex. räddningstjänst, polis, väktare eller ambulans och på så vis minskas skadeverkningarna.

Trygghetslarm
Trygghetslarm är ett larm som du själv sätter igång om du behöver hjälp. Det kan gå till någon nära anhörig eller till någon form av larmtjänst.
Kan vara en fastmonterad knapp eller portabel utrustning (mobiltelefon eller liknande).
Denna typ av larm kan kopplas till alla typer av inbrottslarm.

Överfallslarm
Överfallslarm är ett larm som kopplas till inbrottslarmanläggning eller motsvarande utrustning. Exempel på användningsområde är butik, bank, bostad, socialkontor och liknande.
Denna typ av larm kan kopplas till alla typer av inbrottslarm.

Lås, Galler och fysiskt skydd
Genom våra samarbetspartners och underleverantörer kan vi erbjuda allt inom mekanisk och elektronisk låsning. Vi kan även erbjuda fysiskt skydd såsom saferoom, väggar, golv, tak, dörrar, grindar, galler, jalusier, etc.

Skåpguide
Säkerhets och kassaskåp passar bra vid förvaring av: Vapen, läkemedel, tobak, nycklar, instrument och upp till 30 000:- i kontanter enligt rekommendationer från Försäkringsförbundet.

Kassaskåp
Kassaskåp skyddar både vid brand och stöld. Kassaskåp är testade enligt svensk standard (SS) 3493 mot inbrott samt brandklassade enligt NT fire 017 i klass P 60.
Kassaskåp passar bra vid förvaring av:
Bokföring, guld och smycken, mynt- frimärkssamlingar, vapen och kontanter upp till 30 000:- enligt rekommendationer från Försäkringsförbundet. Kassaskåp kan även skydda cd-skivor mm mot brand

Dokumentskåp
Skyddar papper vid brand.
Brandklassade och godkända för förvaring av papper i 60, 90 och 120 minuter. Vertikal och lateralskåp är brandklassade som dokumentskåp.
Passar bra vid förvaring av:
Värdepapper, bokföring och ritningar etc. Dokumentskåp bör inte användas som kassaskåp.

Dataskåp/Databox
Skyddar datamedia vid brand.
Brandklassade och godkända för datamedia, disketter etc. i 60 eller 120 minuter. Databoxar bör ställas i ett dokument- värde- eller kassaskåp för att få bästa möjliga skydd.
Datamedia är mycket känsliga mot värme eller fuktighet. Dessa skåps innertemperatur överstiger aldrig 52°.
Passar bra vid förvaring av:
CD, backuper, videoband etc.

Stöldskyddsskåp
Skyddar vid både vid brand och stöld.
Skåpen är testade enligt svensk standard (SS) 3492. Brandklass 120 minuter.
Gratis försäkring första året upp till 100 000 kr.
Passar bra vid förvaring av:
Datorer, mediciner, bokföring och kontanter.

Värdeskåp
Skåpen är stöldskyddsklassade enligt svensk Standard SS3150 eller enligt Eurostandard Grade 0 - Grade V. Grade standard skåp som väger under 1000 kg skall bultas fast.
Passar bra vid förvaring av:
Silver, guld, värdehandlingar, kontanter från 40 000 upp till 2 miljoner kr (enligt rekommendationer från Försäkringsförbundet) m.m.

Vapenskåp
Skåpen är stöldskyddsklassade. Är testad enligt svensk standard (SS) 3492. Det finns även vapenskåp som är brandklassade men heter då kassaskåp och har klassningen SS 3493.
Passar bra vid förvaring av:
Vapen.

Larmsirener Strob/flash Ljusbarriär
Inferno Intenso är nästa generations larmsiren. Denna unika produkt verkar inte bara som en traditionell siren utan också som en ljudbarriär. Inferno Intenso stoppar effektivt inkräktare vid dörren genom att alstra ett outhärdligt ljud. En ensam Inferno Intenso täcker en yta upp till 70 kvadratmeter. Flera enheter kan kopplas samman för att täcka betydligt större områden.

- Intensivt oregelbundet blixtljus
- Svårt att se - svårt att ta
- Försvårar orienteringsförmågan
- Kan anslutas till alla fabrikat och typer av larmsystem

Larmsiren Ljudbarriär
Inferno Intenso är nästa generations larmsiren. Denna unika produkt verkar inte bara som en traditionell siren utan också som en ljudbarriär. Inferno Intenso stoppar effektivt inkräktare vid dörren genom att alstra ett outhärdligt ljud.
En ensam Inferno Intenso täcker en yta upp till 70 kvadratmeter. Flera enheter kan kopplas samman för att täcka betydligt större områden.

- Outhärdligt ljud
- Kan anslutas till alla fabrikat och typer av larmsystem
- Pris för bästa design - kan lätt integreras in i offentliga utrymmen och egna hem
- Sabotage skyddad med batteri backup

Hör av dig till oss om du vill veta mera om övriga produkter samt tjänster

Kontakta oss