Brandlarm

Oftast är det mycket missförstånd om vad ett brandlarm egentligen är. Ett riktigt brandlarm är ett separat system projekterat och installerat enligt SBF 110:6 av en certifierad anläggarfirma som har en behörig ingenjör brandlarm.

Det finns ett flertal leverantörer på den svenska marknaden som påstår sig leverera brandlarm inbyggt i inbrottslarm, det är helt felaktigt. Vad som levereras i detta fall är något som kallas för brandindikering kopplat till larmcentral och dessa kan aldrig generera direkt utryckning från räddningstjänst.

Läs mer om brandlarm
www.sosalarm.se

Ni kan läsa mera på hemsidor nedan:
Brandskyddsforeningen
Svensk Brand och Säkerhetcertifiering AB
Larmlagen

Inom brandlarm installerar och  samarbetar vi med produkter från:
Hedengren Security, Schrack Seconet, UTC Fire & Security med flera.

Vi har hög kompetens och erfarenhet inom brandlarm

Kontakta oss