Inbrottslarm

Vi jobbar med inbrottslarm i Stockholm med omnejd och med samtliga leverantörer på den svenska marknaden och de är företrädesvis SBSC godkända. Vi jobbar även med integreringar mot andra system såsom passagesystem, intelligenta fastighetssystem (KNX), motorlås styrningar, kamerasystem, presentationssystem mm. För att ditt inbrottslarm skall generera någon typ av åtgärd, så finns det olika sorters larmöverföringar till larmcentraler och liknande.

Läs mer om inbrottslarm
www.securitas.com/alert-services/sv/se/Foretag
www.nokas.se
www.rapidbevakning.se
www.larmassistans.se
www.sosalarm.se

Inom inbrottslarm samarbetar vi med:
ADI, Bosch, Extronic, Siemens, UTC Fire & Security, Paradox Security Systems, Safety Line, Teletec Connect med flera.

Larmöverföring
Det finns många olika sätt att överföra larm till larmcentraler. Det vanligaste är att man använder den inbyggda uppringaren i centralapparaten och då överför man larmet via en analog telefonlina.
Då det finns ett beslut på att det analoga telenätet skall avvecklas och att fler och fler går över till IP-telefoni så ställs det andra krav larmöverföringen, de flesta på marknaden förekommande larmsystem klarar inte av att sända larm över IP-telefoni. Därför är det bra att samråda med sin Larminstallatör vilken lösning som passar just din anläggning och dina behov.

Se brev från Telia Sonera (pdf)
Viktigt information angående samarbetet mellan Telenor och Tele2
Det är också vanligt att man använder sig av överföring via GSM nätet, vilket då kräver en GSM/GPRS sändare vilken kan vara inbyggd till vissa centralapparater men andra monteras bredvid befintlig centralutrustning.
Denna lösning är i första hand ett komplement till den analoga telelinjen, men kan också användas fristående i de fall analog telelinje saknas. Det är viktigt att man har ett SIM kort med abonnemang eftersom kontantkort endast gäller i 12 månader från senaste tankningstillfället.
Vidare så finns det ytterligare ett antal lösningar för att skicka överföringar via internet, där man använder sig av en IP sändare och er internetanslutning. Man bör kontrollera med sin larmcentral om eventuella merkostnader för övervakning av trafiken.
Utöver ovanstående alternativ så kan man köpa en övervakad larmöverföringstjänst detta för att säkerställa att larmen alltid går fram. Dessa tjänster finns i olika nivåer beroende på vilka krav som försäkringsbolag och andra kravställare t.ex. polismyndighet kan komma att ha.

Ni kan läsa mera på hemsidor nedan:
Stöldskyddsforeningen
Svensk Brand och Säkerhetcertifiering AB
SäkerhetsBranschen
Larmlagen

Inom inbrottslarm samarbetar vi med ADI, Bosch, Extronic, Siemens, UTC Fire & Security, Paradox Security Systems, Safety Line, Teletec Connect med flera.

Hör av dig till oss om du vill installera ett larm

Kontakta oss