CCTV (Kamerabevakningssystem)


Ett kamerasystem har som syfte att med kameror monterade generera en bild som man kan titta på live eller som spelas in på en lagringsenhet för att vid ett senare tillfälle titta på det.

Kamerasystem delas in i 4 klasser, från det enklaste systemet med en kamera som visas direkt på en monitor till avancerade system som lagrar stora mängder bild och ljud information och kan vara uppbackade med reservkraft samt extern uppbackad lagring. Dessa mer avancerade system kan inneha funktioner som videoanalys (där vissa företeelser kan generera ett larm eller en kundräknare mm.)

System byggs mestadels på två olika vis, antingen som ett analogt system med analoga kameror och en digital lagringsenhet. Denna typ av system är fullt tillräckliga i hemmiljö och på små till mellanstora företag där man endast ska övervaka mindre områden, inte kräver identifiering och inte behöver bild- och ljudanalysverktyg. Du får en bra bild och kan enkelt söka efter inspelat material. Eller som ett digitalt IP-baserat system här byggs ett eget trådbundet nätverk (LAN) som både strömförsörjer kameror och levererar bilderna till en server. I denna systemtyp kan man lägga till ett videoanalys-verktyg där man kan få ett larm om någon rör sig i en viss riktning över en gård t.ex. eller att någon lämnar en väska kvar utanför en dörr.

Systemet kan även användas som kundräknare med analys över flöden i t.ex. en butik för att maximera exponering av vissa produkter eller för att se hur rör sig kunderna i butiken. Detta är bara ett axplock av analysverktyg som finns.

Det finns en tredje lösning som är en hybrid lösning då tar men ett IP-baserat system och ansluter videoservrar där man kan ansluta analoga kameror och utnyttjar IP systemets intelligens. Denna lösning är ett bra alternativ om du idag har en analog anläggning och vill uppgradera ditt system.

Många av dessa ovan nämnda system kan visa bild på fjärrklienter (dator) eller på Smart phones typ Iphone. Läs SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) riktlinjer CCTV - installationer.

Kontakta G-tre Säkerhetsteknik i Stockholm så hjälper vi dig att hitta rätt system för din kameraövervakning.

Läs mer om Kameraövervakning:
www.nyx.se
www.securitas.com/alert-services/sv/se/Foretag
www.rapidbevakning.se
www.bevakningstjanst.com

Videolarm
I dag finns det ett flertal larmcentraler som ta emot larm ifrån övervakningskameror och genererar en åtgärd, åtgärden kan ske antingen via högtalare där en larmoperatör gör ett utrop för att avbryta ett eventuellt angrepp/intrång, en annan åtgärd kan vara att polis kallas till platsen och kan gripa förövarna.

SKL riktlinjer CCTV
Ansökan om kameratillstånd för din kameraövervakning gör du hos Länsstyrelsen

Ni kan läsa mera på hemsidor nedan:
www.stoldskyddsforeningen.se
Svensk Brand och Säkerhetcertifiering AB
www.sakerhetsbranschen.se

SKL riktlinjer CCTV Ansökanan om kameratillstånd för din kameraövervakning gör du hos Länsstyrelsen

Läs mer här