Passersystem

Passersystem är ett system för tillträdeskontroll, som eliminerar behovet av nycklar. Det är enkelt att se vilka som kommer och går, samt när och var du vill att de skall ha tillträde.

Till systemet har man antingen kort och/eller kod för att få tillträde, om någon slutar eller inte längre skall äga tillträde så är det enkelt att i systemet ta bort behörigheten för denna person och den enda kostnaden är kortet som är en liten kostnad istället för att byta ett helt låssystem.

Passersystem kan vara på en dörr upp till flera tusen dörrar och dessa behöver inte ligga på geografiskt samma plats utan kan anslutas via internet.

Till passersystemet kan man integrera inbrottslarm, kamerasystem, tvättstugsbokning, porttelefonisystem och liknande för att kunna få önskad individuellt anpassad funktion.

Att administrera systemet så kan man göra detta lokalt eller från annan plats via nätverksuppkoppling.

Inom passagesystem samarbetar vi med Aptus, Axema, Bewator, JNT, Pas Card, RCO, Solid, Teletec med flera.

Inom passagesystem samarbetar vi med:
Aptus, Axema, Bewator, JNT, Pas Card, RCO, Solid, Teletec med flera.

Vi hjälper dig att hitta rätt passersystem efter ditt behov

Kontakta oss