Att tänka på när du ska investera i en säkerhetslösning.

 • Vad ger en investering i en larmanläggning?
 • Vad ska jag tänka på?
 • Skillnad mellan larm och larm
 • Certifierade inbrottslarm
 • Vad innebär olika skydds- och larmklasser?
 • Håll skurken borta – gör mer än lås och larma

Mer information kan du få genom:

Vad ger en investering i en larmanläggning?

 • Ökad trygghetskänsla vid hotbild mot mig själv, min familj, företag, anställda, inventarier, handlingar/dokument, etc.
 • Åtgärd vid inbrott och andra händelser.
 • Tillgodose villkor från försäkringsbolag och andra kravställare (t.ex. polismyndigheten).
 • Lägre försäkringspremie.
 • Minskad risk för inbrott och skadegörelse (brand, etc.)

Tänk på att det alltid är du som köpare som tillsammans med t.ex. ditt försäkringsbolag, styr det skydd som behövs och vilka krav som ska uppfyllas. Vänd dig till ett certifierat företag, som säljer certifierade produkter, för att få ett tryggt alternativ. En larmanläggning är en relativt stor investering. För en väl fungerande larmanläggning krävs återkommande service och underhåll. Ta reda på underhållsintervaller och kostnader redan i offertstadiet, låt det inte komma som en överraskning senare.